Về chúng tôi

STìm hiểu về hành trình của chúng tôi, điều gì thúc đẩy chúng tôi và nhóm đằng sau Crypto Head.

Gặp gỡ nhóm

Tom Headshot

Tom DS

Người đồng sáng lập

Adam Morris

Người đồng sáng lập

James Headshot

James Page

Người viết kỹ thuật

Nhiệm vụ của chúng ta

Tại Crypto Head, chúng tôi muốn tạo ra một môi trường làm cho Tiền điện tử dễ tiêu hóa. Bản thân chủ đề này có thể rất phức tạp và đối với nhiều người đang cố gắng tham gia vào ngành, nó đơn giản là quá khó.

Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp thông tin theo cách dễ hiểu, có nghĩa là bất kỳ ai muốn đầu tư vào Tiền điện tử đều có thể làm như vậy. Cho dù bạn là một phù thủy công nghệ 23 tuổi hay người hưu trí 70 tuổi, chúng tôi tin rằng mọi người đều có cơ hội như nhau khi tham gia vào ngành công nghiệp mới và thú vị này.

Câu chuyện của chúng ta

Khi chúng tôi bắt đầu Crypto Head, ban đầu chúng tôi bắt đầu với một số hướng dẫn và thông tin khá cơ bản. Theo thời gian, chúng tôi đã dần phát triển nó thành một nguồn kiến thức lớn hơn nhiều.

Hiện chúng tôi có các hướng dẫn bao gồm một số lượng lớn các chủ đề trên khắp Úc, Canada, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Cho đến nay, chúng tôi đã đạt được các mục tiêu ban đầu mà chúng tôi đặt ra và chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục phát triển và xây dựng Crypto Head trở thành một nguồn thông tin vô giá trong ngành công nghiệp tiền điện tử.