Tiết lộ chi nhánh

Trang web này sử dụng các chương trình liên kết để kiếm tiền hoặc tín dụng cửa hàng, có nghĩa là khi bạn nhấp vào các liên kết đến các trang web khác nhau mà chúng tôi đề xuất trong các bài đăng của mình và mua hàng, điều này có thể dẫn đến hoa hồng được ghi có cho trang web này.

Một số chương trình liên kết và chi nhánh bao gồm, nhưng không giới hạn, Commission Junction, Amazon.com, ClickBank, v.v.

Chúng tôi đã chọn chỉ giới thiệu các sản phẩm trong các bài viết của chúng tôi mà chúng tôi sử dụng hoặc đã nghiên cứu kỹ lưỡng.

Khoản bồi thường nhận được sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến nội dung, chủ đề hoặc bài đăng được thực hiện trên blog này.

(Các) chủ sở hữu của blog này không được bồi thường khi đưa ra ý kiến ​​về sản phẩm, dịch vụ, trang web và nhiều chủ đề khác. Các quan điểm và ý kiến ​​thể hiện trên blog này hoàn toàn là của chủ sở hữu blog. Nếu chúng tôi tuyên bố hoặc có vẻ là chuyên gia về một chủ đề hoặc lĩnh vực sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định, chúng tôi sẽ chỉ xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi tin rằng, dựa trên kiến ​​thức chuyên môn của chúng tôi, xứng đáng với sự chứng thực đó. Mọi tuyên bố về sản phẩm, thống kê, báo giá hoặc đại diện khác về sản phẩm hoặc dịch vụ phải được xác minh với nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp.